Právo

Válková Helena a kol. - Právní pomoc při životních nehodách - 140 Kč

Vydavatel: Alfom Rok vydání: 2016 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: --- Počet stran: 163 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav, věnování autorky

Pavlátová Jarmila a kol. - Základy práva - 60 Kč

Vydavatel: SPN pro VŠE v Praze Rok vydání: 1977 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 246 Vazba: skripta Stav: na deskách žlutý pruh, jinak velmi dobrý stav

Šlauf Václav, Dunovský Jan - Základy teorie práva a zákonnosti - 60 Kč

Vydavatel: Institut MV ČSR ve vydavatelství TEPS Rok vydání: 1986 Edice: C, sv. 405 Vydání: --- Náklad: 600 ks Počet stran: 172 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav

Keller František - Československé právo II. pro střední školy sociálně právní a pro střední školy ekonomiky služeb - 50 Kč

Vydavatel: SPN Rok vydání: 1978 Edice: Učebnice odborných a středních odborných škol Vydání: 2. upravené Náklad: --- Počet stran: 212 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Srnská Milena - Socialistická koncepce ochrany lidských práv v mezinárodním právu - 70 Kč

Vydavatel: Academia Rok vydání: 1983 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 1400 ks Počet stran: 200 Vazba: bržovaná Stav: skvělý stav

Solnař Vladimír - Systém československého trestního práva: Tresty a ochranná opatření - 280 Kč

Vydavatel: Academia Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 4000 ks Počet stran: 220 Vazba: vázaná s přebalem Stav: skvělý stav

Flegl Vladimír - Československá justice a prokuratura 1945 - 1978 - 110 Kč

Vydavatel: Ústav státní správy, Praha Rok vydání: 1979 Edice: Studie a informace, ročník XIII. Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 251 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Hajn Petr - Právo a hospodářská činnost podniku - 70 Kč

Vydavatel: SPN pro Univerzitu J. E. Purkyně Rok vydání: 1977 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 800 ks Počet stran: 186 Vazba: skripta Stav: skvělý stav

Československá kriminologie (aktuální problémy) - 45 Kč

Vydavatel: Orbis Rok vydání: 1971 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 304 Vazba: vázaná Stav: skvělý stav      

Uplatnění práv plynoucích z mezinárodních paktů o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech v Československé socialistické republice - 16 Kč

Vydavatel: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ Rok vydání: 1977 Edice: Na pomoc lektorům a propagandistům Vydání: --- Náklad: --- Počet stran: 87 Vazba: brožovaná Stav: zadní strana poškozená vlhkostí (viz foto)  

Blahož Josef, Masopust Zdeněk, Jirásková Věra, Ondrašik Marian - Státní právo předních kapitalistických zemí a vybrané otázky státního práva rozvojových zemí - I. + II. - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro UK v Praze Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 1250 ks Počet stran: 266 + 241 Vazba: skripta A4 Stav: skvělý stav  

Plundr Otakar, Hlavsa Petr - Organizace justice a prokuratury - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro UK v Praze Rok vydání: 1977 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 1200 ks Počet stran: 216 Vazba: skripta A4 Stav: skvělý stav  

Haderka Jiří - Uzavírání manželství z hlediska právního - PRODÁNO

Vydavatel: Academia Rok vydání: 1977 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 2800 ks Počet stran: 376 Vazba: brožovaná Stav: hřbet na jednom místě odřený, jinak jako nová  

Mařík Vladimír - Odbory a právní řád - 50 Kč

Vydavatel: Práce Rok vydání: 1979 Edice: Knižnice Záře Vydání: 1. Náklad: 12.000 ks Počet stran: 176 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav  

Šilar a kol. - Lesní zákon a související předpisy - 120 Kč

Vydavatel: SZN Rok vydání: 1980 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 8000 ks Počet stran: 360 Vazba: vázaná Stav: skvělý stav

Grunzweig Artúr, Šusta Václav - Kolektivní smlouvy - 50 Kč

Vydavatel: Práce Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 15.000 ks Počet stran: 80 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Horáček Jiří, Štefan Okrouhlica a kol. - Zákon o vysokých školách - 50 Kč

Vydavatel: SPN Rok vydání: 1980 Edice: Účelové náklady Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 64 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Tomeš Igor a kol. - Právní poradna všedního dne - 30 Kč

Vydavatel: Orbis Rok vydání: 1969 Edice: Populární právnická knihovna Vydání: 1. Náklad: 15.000 ks Počet stran: 282 Vazba: vázaná s přebalem Stav: dobrý stav  

Kalenská Marie a kol. - Československé právo sociálního zabezpečení - PRODÁNO

Vydavatel: Panorama Rok vydání: 1986 Edice: Učebnice Vydání: 1. Náklad: 7000 ks Počet stran: 376 Vazba: vázaná s přebalem Stav: na deskách světlá skvrna (viz foto), vnitřek - dobrý stav

Zákon o divadelní činnosti (Právní předpisy o divadle) - 40 Kč

Vydavatel: Ústřední výbor odborového svazu pracvníků umění, kultury a společenských organizací, Praha Rok vydání: 1980 Počet stran: 72 Vazba: brožovaná, formát A4 Stav: dobrý stav  

Obzina Jaromír a kol. - Příčiny a podmínky trestné činnosti - 45 Kč

Vydavatel: Academia Rok vydání: 1984 Edice: --- Vydání: 2. Náklad: 3500 ks Počet stran: 212 Vazba: vázaná s přebalem Stav: na deskách a přebalu skvrny  

Fiala J. - Občanský zákoník II. (Úplné znění s podrobným komentářem) - PRODÁNO

Vydavatel: Bela Rok vydání: 1991 Edice: Abeceda podnikatele, sv. 9 Vydání: --- Náklad: --- Počet stran: 230 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav  

Fiala J. - Občanský zákoník I. (Úplné znění s podrobným komentářem) - PRODÁNO

Vydavatel: Bela Rok vydání: 1991 Edice: Abeceda podnikatele, sv. 8 Vydání: --- Náklad: --- Počet stran: 126 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Haderka Jiří - Uzavírání manželství z hlediska právního - PRODÁNO

Vydavatel: Academia Rok vydání: 1977 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 2800 ks Počet stran: 376 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Aktuální otázky mezinárodního práva - PRODÁNO

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně v Brně Rok vydání: 1979 Edice: Spisy právnické fakulty č. 29 Vydání: 1. Náklad: 500 ks Počet stran: 161 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav

Peška Pavel - Úvod do studia československého státního práva - 40 Kč

Vydavatel: SPN pro UK v Praze Rok vydání: 1978 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 1200 ks Počet stran: 81 Vazba: skripta A4 Stav: na přední starně svělé šmouhy, uvnitř velmi dobrý stav

Zdobinský Stanislav, Matoušek Stanislav a kol. - Státní právo ČSSR - PRODÁNO

Vydavatel: Panorama Rok vydání:1985 Edice: Učebnice Vydání: 1. Náklad: 5500 ks Počet  stran: 376 Vazba: vázaná s přebalem Stav: na deskách světlé skvrny, vnitřek v dobrém stavu

Švestka Jiří a kol. - Československé občanské právo - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro UK v Praze Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 4000 ks Počet stran: 259 Vazba: skripta A4 Stav: desky ušmudlané, jinak dobrý stav

Bernard František, Pavlátová Jarmila - Vznik, změny a skončení pracovního poměru - 120 Kč

Vydavatel: Práce Rok vydání: 1979 Edice: Knižnice Příručky práce Vydání: 1. Náklad: 43.000 ks Počet stran: 368 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Fiala Josef, Hrušáková Milana, Hurdík Jan, Korecká Věra - Právní postavení občana v ČSSR z pohledu občanského práva - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro Univerzitu J. E. Purkyně v Brně Rok vydání: 1986 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 400 ks Počet stran: 122 Vazba: skripta A4 Stav: dobrý stav

Stein Štěpán a kol. - Správa a užívání domovního majetku (Texty předpisů s vysvětlivkami) - PRODÁNO

Vydavatel: TEPS Rok vydání: 1977 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 4000 ks Počet stran: 272 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav

Kolesár Juraj a kol. - Československé pozemkové právo - PRODÁNO

Vydavatel: Panorama Rok vydání: 1987 Edice: Učebnice Vydání: 1. Náklad: 5600 ks Počet stran: 256 Vazba: vázaná s přebalem Stav: dobrý stav

Filip Jan, Kroupa Jiří - Dokumenty ke studiu československého státního práva - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro Univerzitu J. E. Purkyně v Brně Rok vydání: 1983 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 1000 ks Počet stran: 273 Vazba: skripta A4 Stav: velmi dobrý stav

Boháček Martin, Šroněk Ivan - Základní ekonomické a právní otázky mezinárodních vědeckotechnických vztahů - 30 Kč

Vydavatel: SPN pro VŠE v Praze Rok vydání: 1983 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 400 ks Počet stran: 112 Vazba: skripta A4 Stav: dobrý stav

Pešta Karel - Trestněprávní ochrana socialistické ekonomiky - 50 Kč

Vydavatel: Panorama Rok vydání: 1979 Edice: Socialistická státní politika Vydání: 1. Náklad: 4000 ks Počet stran: 168 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským - PRODÁNO

Vydavatel: Orbis pro Ministerstvo spravedlnosti Rok vydání: 1953 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 75.400 ks Počet stran: 547 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Mates Pavel - Vývoj volebního práva v buržoazním Československu - 240 Kč

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně v Brně Rok vydání:  1981 Edice: Spisy Právnické fakulty University J. E. Purkyně v Brně, sv. 41 Vydání: --- Náklad: 600 ks Počet stran: 230 Vazba: vázaná s přebalem Stav:

Urfus Valentin - Recepce římského práva a římskoprávní kultura za feudalismu a v počátcích kapitalismu. Vybrané otázky - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro UK v Praze Rok vydání: 1984 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 300 ks Počet stran: 49 Vazba: skripta A4 Stav: skvělý stav

Průša Ivan - Dokumenty k ústavnímu právu ČSSR - 40 Kč

Vydavatel: SPN pro UK v Praze Rok vydání: 1978 Edice: --- Vydání: 2. Náklad: --- Počet stran: 360 Vazba: skripta A4 Stav: na deskách skvrny, vnitřek je v pořádku (viz foto)

Vaněk Slavoj a kol. - Hospodářské právo I. + II. - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro UK Rok vydání: 1986 Edice: --- Vydání: 2. přepracované Náklad: 1500 ks Počet stran: 170 + 239 Vazba: skripta A4 Stav: velmi dobrý stav

Rodiče a děti v socialistickém právu rodinném (Konference socialistického rodinného práva v Praze) - 80 Kč

Vydavatel: Ústav státní správy Rok vydání: 1985 Edice: Studie a informace (ročník XIX.) Vydání: --- Náklad: 600 ks Počet stran: 174 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Krásenský Antonín, Magda Jaromír - Hospodaření s byty (Komentář k zákonu č. 41/1964 Sb.) - PRODÁNO

Vydavatel: TEPS Rok vydání: 1973 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 10.000 ks Počet stran: 199  Vazba: brožovaná Stav: zadní strana poškozená (viz foto)

Pješčak Jan a kol. - Kriminalistika (učebnice pro právnické fakulty) - 120 Kč

Vydavatel: Naše vojsko Rok vydání: 1982 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 10.000 ks Počet stran: 280 Vazba: vázaná, velký formát Stav: velmi dobrý stav
Záznamy: 1 - 45 ze 112
1 | 2 | 3 >>