Ervín Černý - Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině II.: vyobrazení - PRODÁNO

Ervín Černý - Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině II.: vyobrazení - PRODÁNO

- Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. AV, 1973