Geofyzika a archeologie (Sborník přednášek z 1. celostátní porady o využití geofyziky v archeologické prospekci) - PRODÁNO

Geofyzika a archeologie (Sborník přednášek z 1. celostátní porady o využití geofyziky v archeologické prospekci) - PRODÁNO

- Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. AV, 1973

- 47 stran