Varia

Kurz počítačů: Word, Excel, PowerPoint - 12 Kč

- kroužková vazba, formát A4, 42 stran

Fireš Bohuslav - Kontrola a revize (Vybrané kapitoly) - 60 Kč

Vydavatel: SPN pro VŠE v Praze Rok vydání: 1981 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 400 ks Počet stran: 231 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav    

Houška Jiří, Tlustý Vojtěch - Společnost, stát a jednotlivec - 85 Kč

Vydavatel: SPN Rok vydání: 1977 Edice: Knižnice všeobecného vzdělání mládeže Vydání: 1. Náklad: 2500 ks Počet stran: 195 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav    

Brabcová Radoslava, Vitvar Václav - Mluvený projev ve škole i mimo školu - PRODÁNO

Vydavatel: SPN pro UK v Praze Rok vydání: 1978 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 1000 ks Počet stran: 102 Vazba: skripta Stav: velmi dobrý stav

časopis cca z roku 1910 (bez obálky) - 15 Kč

- krásné ilustrace a fotografie  

Průcha Václav - 30 let budování socialistické ekonomiky Československa - 45 Kč

Vydavatel: Horizont Rok vydání: 1978 Edice: Na pomoc národnímu hospodářství Vydání: 1. Náklad: 4000 ks Počet stran: 152 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Hetych Josef, Hubáček Josef - Kultura řeči a mluveného projevu pro posluchače pedagogických fakult - 50 Kč

Vydavatel: Pedagogická fakulta v Hradci Králové Rok vydání: 1981 Edice: Učební texty vysokých škol Vydání: 1. Náklad: 400 ks Počet stran: 129 Vazba: skripta Stav: dobrý stav  

Seznam vědeckovýzkumných prací z oblasti kultury, realizovaných vědeckými pracovišti v Sovětském svazu - 12 Kč

- Příloha č. 4/1980 Kulturní politiky v zahraničí - brožovaná, 45 stran, dobrý stav

Dějněko O. A. - Komplexní racionalizace správy v průmyslovém podniku - 60 Kč

Vydavatel: SNTL Rok vydání: 1978 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 1200 ks Počet stran: 132 Vazba: vázaná s přebalem Stav: dobrý stav

Holečková Květa - Zájmové kroužky umělecké výroby - PRODÁNO

Vydavatel: SPN Rok vydání: 1980 Edice: Progray, sv. 13 Vydání: --- Náklad: 12.000 ks Počet stran: 79 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Reháková Lýdia - Zájmové kroužky dovedných rukou pro 1. a 2. ročník základní školy - PRODÁNO

Vydavatel: SPN Rok vydání: 1980 Edice: Programy, sv. 14 Vydání: --- Náklad: 12.000 ks Počet stran: 54 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav  

Mynář Antonín - Teorie kontroly (Cílové ovlivňování a úloha kontroly) - 380 Kč

Vydavatel: Svoboda Rok vydání: 1979 Edice: Ekonomie a společnost Vydání: 1. Náklad: 2000 ks Počet stran: 405 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Průša Jan - Vedení lidí v socialistickém podniku - 40 Kč

Vydavatel: Svoboda Rok vydání: 1976 Edice: --- Vydání: --- Náklad: 8000 ks Počet stran: 221 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Čamra Jiří - Školení vedoucích ve světě a u nás - 60 Kč

Vydavatel: Práce Rok vydání: 1969 Edice: Člověk a práce, sv. 7 Vydání: 1. Náklad: 5000 ks Počet stran: 136 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Mareš Svatopluk - Abeceda řízení - PRODÁNO

Vydavatel: Svoboda Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 15.000 ks Počet stran: 225 Vazba: vázaná s přebalem Stav: velmi dobrý stav

Holub Alois a kol. - Rozvojové země: tendence, problémy, perspektivy - 60 Kč

Vydavatel: Svoboda Rok vydání: 1977 Edice: Ekonomie a společnost Vydání: 1. Náklad: 1200 ks Počet stran: 292 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav  

Sachs Ignacy - Cesty a scestí světa B - 60 Kč

Vydavatel: Svoboda Rok vydání: 1966 Edice: Ekonomie a společnost Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 123 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav  

Změny v sociální struktuře Československa a dynamika sociálně politického vývoje - 40 Kč

Vydavatel: Svoboda Rok vydání: 1967 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 12.000 ks Počet stran: 93 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Goldmann Josef, Kouba Karel - Hospodářský růst v ČSSR - 80 Kč

Vydavatel: Academia Rok vydání: 1969 Edice: --- Vydání: 2. Náklad: 2000 ks Počet stran: 144 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav  

Nykryn Jaroslav - Podniková strategie (Parametry kladů a záporů západních firem) - 40 Kč

Vydavatel: Symposium Rok vydání: 1970 Edice: Knihovna faktu, sv. 1 Vydání: 1. Náklad: --- Počet stran: 142 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav    

Pilíšek Vladimír a kol. - Teorie řízení I. - 15 Kč

Vydavatel: SPN pro Vysokou školu zemědělskou v Praze Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 750 ks Počet stran: 171 Vazba: skripta Stav: zadní strana špinavá a poškozená (viz foto)

Freml Václav, Kadlec Jan, Lokay Bohumil - Piš přesně (Soubor methodicky upravených textů pro výcvik v přesnosti psaní strojem) - 10 Kč

Vydavatel: Státní ústav těsnopisný v Praze Rok vydání: 50. léta Vazba: brožovaná Stav: listy uvolněné, ohmataná

Organizace řízení 3, ročník X - 30 Kč

- rok 1979 - brožovaná, 176 stran

Demek Petr a kol. - Racionalizace práce technicko-hospodářských pracovníků - 40 Kč

Vydavatel: Práce Rok vydání: 1977 Edice: Metodika racionalizace práce, sv. 6 Vydání: 1. české Náklad: 8500 ks Počet stran: 184 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav  

Kučera Jaroslav - Výpočetní technika při zavádění automatizovaných systémů řízení podniku - 40 Kč

Vydavatel: Svoboda Rok vydání: 1978 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 220 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav

Hoffmann Jiří - Obřadní místnosti - 60 Kč

Vydavatel: Ústav pro kulturně výchovnou činnost v Praze Rok vydání: 1975 Edice: --- Vydání: --- Náklad: 3000 ks Počet stran: 33 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Postler Miroslav - Od slov k životu (Hovory o kultuře a politice) - 45 Kč

Vydavatel: Mladá fronta Rok vydání: 1978 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 5000 ks Počet stran: 104 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Všeobecné podmínky RVHP 1958 - 45 Kč

Vydavatel: československá obchodní komora v Praze Rok vydání: 1960 Edice: Knižnice techniky zahraničního obchodu, sv. 1 Vydání: 1. Náklad: --- Počet stran: 130 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav

Ekonomika zahraničního obchodu ČSSR - 50 Kč

Vydavatel: Státní nakladatelství politické literatury Rok vydání: 1961 Edice: --- Vydání: --- Náklad: 5100 ks Počet stran: 200 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Hochman Vladimír a kol. - Základy společenského chování a jednání pracovníků cestovního ruchu s obchodními partnery a účastníky služeb - 35 Kč

Vydavatel: SPN pro VŠE v Praze Rok vydání: 1982 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 600 ks Počet stran: 83 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav  

Veran Bohumil - Průvodní doklady na zásilky československého zboží do ciziny - 45 Kč

Vydavatel: Československá obchodní komora v Praze Rok vydání: 1961 Edice: Knižnice techniky zahraničního obchodu Vydání: --- Náklad: --- Počet stran: 207 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Haagská pravidla (Znění mezinárodní úmluvy a poznámky k jednotlivým článkům) - 45 Kč

Vydavatel: Československá obchodní komora v Praze Rok vydání: 1961 Edice: Knižnice techniky zahraničního obchodu, sv. 5 Vydání: 1. Náklad: --- Počet stran: 62 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Závada Dušan, Selfen Ján - Incoterms 1953 (Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek) - 35 Kč

Vydavatel: Praha Rok vydání: 1955 Edice: Příloha k "Zahraničnímu obchodu" Vydání: --- Náklad: --- Počet stran: 141 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Kuloš Otto - Konosamenty - 25 Kč

Vydavatel: Československá obchodní komora v Praze Rok vydání: 1961 Edice: Knižnice techniky zahraničního obchodu, sv. 3 Vydání: --- Náklad: --- Počet stran: 67 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav    

Gafron E., Janíček B., Klančík A. - Slovník komorních a obchodních zkratek soustavy Heroutovy-Mikulíkovy - PRODÁNO

Vydavatel: Těsnopisný ústav v Praze Rok vydání: 1942 Počet stran: 85 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav    

Janíček B. - Písmo krácené (Zvláštní otisk z časopisu Těsnopisné rozhledy, ročník XVIII) - 12 Kč

Vydavatel: nákladem vlastním Rok vydání: 1940 Počet stran: 13 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav      

Hrubý Jaroslav, Čech Eduard, Kukačka Jindřich - Technika administrativy pro III. ročník středních ekonomických škol (studijní obor ekonomika obchodu a služeb) - 60 Kč

Vydavatel: SPN Rok vydání: 1981 Edice: Učebnice pro střední školy Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 144 Vazba: vázaná A4 Stav: skvělý stav

Postavení a úloha zahraničního obchodu v čs. národním hospodářství - 30 Kč

Vydavatel: Oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ Rok vydání: 1977 Edice: Fakta a argumenty Vydání: --- Náklad: --- Počet stran: 46 Vazba: brožovaná Stav: velmi dobrý stav  

Čiperová M. - Model systému vybavování středních odborných učilišť materiálními didaktickými prostředky - 25 Kč

Vydavatel: SNTL Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 410 ks Počet stran: 40 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav  

Hába Zdeněk - Politická ekonomie. Socialistický výrobní způsob. I. díl - 70 Kč

Vydavatel: SPN pro VŠE v Praze Rok vydání: 1979 Edice: --- Vydání: 3. Náklad: 1000 ks Počet stran: 183 Vazba: skripta Stav: skvělý stav    

Lakomý Zdeněk - Člověk mění svět (Civilizace, kultura a životní prostředí) - 100 Kč

Vydavatel: Odeon Rok vydání: 1976 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 320 Vazba: vázaná s přebalem Stav: skvělý stav  

Rozhodování - PRODÁNO

Vydavatel: Institut řízení, Praha Rok vydání: 1970 Počet stran: 120 Vazba: brožovaná Stav: dobrý stav  

Skřivánek Miroslav, Polívka Emil - DiPP Racionální údržba podniku - 70 Kč

Vydavatel: Práce Rok vydání: 1969 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 332 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav  

Zprávy o výstavách a veletrzích - 8 Kč

- 1979 - čísla: 7-8 - 1982 - čísla: 12

Hromádka Milan - Třicet let československo-sovětské kulturní spolupráce (Sborník ze semináře z 9.března 1978) - 50 Kč

Vydavatel: Ústav pro výzkum kultury Rok vydání: 1978 Edice: --- Vydání: --- Náklad: 1000 ks Počet stran: 169 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Zezula Miloš - Organizace a řízení samospráv bytových družstev - 100 Kč

Vydavatel: Svépomoc Rok vydání: 1980 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 2000 ks Počet stran: 125 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav

Ročenka SZPB ´77 - 50 Kč

- hezké dobové reklamy

Bohm Antonín, Madar Zdeněk - Cestovní ruch a životní prostředí - PRODÁNO

Vydavatel: Merkur Rok vydání: 1980 Edice: --- Vydání: 1. Náklad: 3000 ks Počet stran: 219 Vazba: brožovaná Stav: skvělý stav  
Záznamy: 1 - 60 ze 364
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>